Czym jest ślub ekumeniczny?

"Miłość nie wybiera" - właśnie takie stwierdzenie dość często można usłyszeć wśród wielu, szczęśliwych par. I nie chodzi tutaj o miejsce zamieszkania, różne charaktery czy zasobność portfela. W tym przypadku "różnicę" może robić inna wiara wyzwana przez jednego z przyszłych współmałżonków. Jest to niezwykle ważny aspekt, który obecnie nie jest tak ogromną przeszkodą przy zawarciu małżeństwa nawet w kościele katolickim.


Problematyka zawarcia związku małżeńskiego przez osoby różnych wyznań "uderza" w przyszłą Parę Młodą już na wiele miesięcy przed formalizacją związku. W naszym społeczeństwie, niestety jeszcze dość często, mają miejsce sytuacje, gdzie starsze ciocie czy wujkowie łapią się za głowę na samą myśl, że ktoś z jej rodziny może wziąć ślub z osobą niewierzącą lub praktykującą inną religię. Oczywiście nie popieram takich zachowań, bowiem uważam, że każda dorosła osoba powinna samodzielnie wybierać swoją życiową ścieżkę.


Niemniej wobec tego typu "problemów" powstała instytucja "ślubu ekumenicznego". Wydaje się on być dobrym rozwiązaniem dla osób, które wyznają inną wiarę lub jedna ze stron w ogóle nie jest wierząca. Obrazowo, taki ślub może wziąć osoba wyznania rzymskokatolickiego z osobą wyznania prawosławnego. Warto tutaj zaznaczyć, iż niektóre legalnie działające w Polsce i na świecie związki religijne stanowczo odradzają ślubu ich członka z osobą innej wiary. Tak jest choćby u Świadków Jehowy. Oczywiście cenię i szanuję takie podejście do sprawy, bowiem jest ono wprost oparte o nauki biblijne. Bóg dał nam jedną, piękną cechę - wolną wolę i to jedynie my sami będziemy ponosić odpowiedzialność za nasze uczynki. Wracając jednak do tematu głównego.

Co należy zrobić, aby mogło dość do ślubu ekumenicznego w kościele katolickim?

Należy spełnić kilka warunków. Na początku potrzebna jest na to zgoda biskupa uzyskiwana w lokalnej parafii. Oczywiście katolik musi zebrać wszystkie potrzebne dokumenty (dowód osobisty, metryka chrztu, zaświadczenie o bierzmowaniu, potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich, zaświadczenie o spowiedzi) jak to ma miejsce w przypadku standardowej procedury ślubnej.

Teraz być może najciekawsze aspekty:

a) osoba innego wyznania, bądź niewierząca, musi pisemnie zobowiązać się, że nie będzie utrudniać praktykowania wiary drugiej stronie;

b) osoba wierząca (katolik) musi następnie zapewnić, że dzieci powstałe na mocy związku wychowa w wierze katolickiej.

Jak zatem wygląda ceremonia ślubu ekumenicznego, na której koniecznie musi być profesjonalny fotograf ślubny Olsztyn? ;)

Oczywiście sama ceremonia jest o wiele krótsza, bowiem pominięta zostaje msza święta. Treść przysięgi osoby innego wyznania bądź niewierzącej również ulega znaczącej zmianie, bowiem pomija się fragmenty odnoszące się do religii. W przypadku ślubu, w którym biorą udział osoby dwóch różnych wyznań, udział w takiej ceremonii mogą wziąć przedstawiciele obu władz religijnych. Przysięga może być i przed księdzem, i przed pastorem. Kazania również mogą być odrębne. Oczywiście nie we wszystkich wyznaniach jest możliwość wzięcia tego typu ślubu. W bardziej konserwatywnych społecznościach nie są one dozwolone. Wtedy pozostaje nic innego jak wziąć ślub cywilny.