Ślub cywilny - wszystko co powinnaś wiedzieć

Ślub cywilny to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdej pary, który przeważnie odbywa się w obecności najbliższych osób. To uroczystość, która formalizuje związek małżeński i nadaje mu ważny status prawnego i społecznego. Choć wiele osób wciąż decyduje się na tradycyjny ślub kościelny, to ślub cywilny zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoją prostotę i możliwość personalizacji ceremonii. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co to właściwie jest ślub cywilny, jak się przygotować do tej uroczystości oraz jakie są różnice między ślubem kościelnym a cywilnym.

Ślub cywilny - kto może a kto nie?

Aby wziąć ślub, należy spełnić kilka warunków.

 • Przede wszystkim trzeba być pełnoletnim i nie być w związku małżeńskim.
 • Nie można również wziąć ślubu z osobą, z którą jest się spokrewnionym w linii prostej, czyli np. ojcem, matką, synem, córką czy rodzeństwem.
 • Podobnie, nie można wziąć ślubu ze swoją teściową lub zięciem.
 • Osoby adoptujące i adoptowane również nie mogą zawrzeć małżeństwa między sobą.
 • Jeśli kobieta ma mniej niż 18 lat, ale ukończyła 16 lat, może wziąć ślub po uzyskaniu zgody sądu.
 • W przypadku osób spowinowaconych lub dotkniętych chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, również konieczna jest zgoda sądu.
 • Ubezwłasnowolnione osoby nie mogą wziąć ślubu.
ślub cywilny nad brzegiem jeziora w plenerze

Ślub cywilny w plenerze Hotel Natural Warlity Wielki k. Ostródy

ślub cywilny w plenerze. Grzegorczyk Fotografia

Ślub cywilny - co musisz zrobić

 • Jeśli planujecie wziąć ślub cywilny , możecie to zrobić w urzędzie lub poza nim. Jeśli wybierzecie miejsce poza urzędem, musisz udać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego.

Przed wizytą w USC, należy przygotować:

 • swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) oraz dowód opłaty skarbowej, który można opłacić w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu.
 • Jeśli jest to konieczne, należy uzyskać zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.
 • W przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika, należy uzyskać zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.
 • Jeśli nie posiadacie polskich aktów stanu cywilnego, należy przygotować zagraniczne odpowiedniki aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa lub dokument, który potwierdzi ustanie, unieważnienie lub nieistnienie małżeństwa.


WAŻNE!

Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem, konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego, że osoba ta może legalnie zawrzeć małżeństwo według prawa obowiązującego w kraju, z którego pochodzi. Jeśli zdobycie takiego dokumentu jest trudne lub niemożliwe ze względu na okoliczności takie jak wojna w kraju pochodzenia, sąd może zwolnić z tego obowiązku. W takim przypadku musi istnieć orzeczenie sądu potwierdzające, że dana osoba może zawrzeć małżeństwo. Osoba ta musi złożyć wniosek do sądu w miejscu zamieszkania.


Jeśli kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych wymaganych do sporządzenia aktu małżeństwa na podstawie złożonych dokumentów, np. stanu cywilnego cudzoziemca, może poprosić tę osobę o przedstawienie odpisu aktu urodzenia lub aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że osoba nie jest już w związku małżeńskim lub że małżeństwo zostało unieważnione, ustalone lub nieistniejące.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać oficjalnie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula polskiego.

Jeśli jedno z narzeczonych nie mówi po polsku i nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem USC, konieczne jest zapewnienie tłumacza lub biegłego języka polskiego.


Jeśli nie jesteście pewni, jakie dokumenty są potrzebne, poproście o pomoc kierownika USC, który pomoże wam zdecydować, jakie dokumenty należy złożyć w waszej sytuacji.


Podczas wizyty w USC powinniście:

 • ustalić datę i godzinę ślubu cywilnego,
 • złożyć zapewnienie, że nie ma żadnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - urzędnik przygotuje takie zapewnienie podczas wizyty i poprosi was o podpisanie,
 • jeśli planujecie ślub poza urzędem, złożyć stosowny wniosek.


W umówionym terminie i miejscu kierownik USC udzieli wam ślubu cywilnego.

ślub cywilny wojciech grzegorczyk fotograf ślubny

Ślub cywilny USC Olsztyn

ślub cywilny wojciech grzegorczyk fotograf ślubny

Gdzie możesz wziąć ślub cywilny

Możliwe jest zawarcie ślubu cywilnego w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego, jak również poza jego murami, pod warunkiem, że miejsce to zapewni odpowiednią atmosferę i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ceremonii. W przypadku wybrania takiego miejsca, kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu cywilnego, jeśli stwierdzi, że nie spełnia ono wymaganych standardów.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa, która jest obowiązkowa, wynosi 84 zł. Dodatkowa opłata w wysokości 1 000 zł pobierana jest tylko w przypadku, gdy chcecie wziąć ślub cywilny poza USC, na wasze życzenie. Jeśli jednak zdecydujecie się na ślub poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu), to nie będzie pobierana żadna dodatkowa opłata.

Ile będziesz czekać na ślub cywilny?

Po upływie miesiąca od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, można zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy, a jeśli nie pobierzecie się w tym czasie, musicie złożyć nowe zapewnienie. W niektórych szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub cywilny może zostać skrócony, ale warto dowiedzieć się, kiedy takie skrócenie jest możliwe.

Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu cywilnego, dostaniecie pisemną odmowę i będziecie mieli 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy podane przez kierownika USC przyczyny odmowy są uzasadnione. Jeśli kierownik USC odmawia ślubu cywilnego na podstawie orzeczenia sądu, nie będziecie mieli możliwości złożenia wniosku do sądu w tej sprawie.

Co się dzieje podczas ślubu cywilnego?

Aby kierownik USC mógł potwierdzić wasze dane i dane świadków, potrzebujecie dostarczyć:


 • wasze dokumenty tożsamości, takie jak dowody osobiste lub paszporty,
 • dokumenty tożsamości świadków, takie jak dowody osobiste lub paszporty.
 • Jeśli którekolwiek z was lub któryś z waszych świadków nie mówi po polsku lub nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, musicie zapewnić tłumacza lub biegłego językowego na czas ślubu cywilnego.
Ślub cywilny plenerowy na terenie Hotelu Młyn Klekotki. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny. Olsztyn

Ślub cywilny plenerowy na terenie Hotelu Młyn Klekotki

Ślub cywilny plenerowy na terenie Hotelu Młyn Klekotki. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny. Olsztyn

Wybór nazwiska i zakończenie ślubu cywilnego

Po zakończeniu ceremonii ślubu cywilnego, kierownik USC przygotuje akt małżeństwa. W ramach tej usługi otrzymacie bezpłatnie jeden skrócony odpis tego aktu.


Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o określenie przyszłego nazwiska.

Będziecie mieć trzy opcje:

 • zachować swoje obecne nazwiska,
 • dodać do nich nazwisko współmałżonka, aby stworzyć nazwisko dwuczłonowe,
 • lub wybrać jedno z waszych nazwisk jako nowe, wspólne nazwisko.

Jeśli nie zdecydujecie o nazwisku, to zachowacie swoje dotychczasowe.

W przypadku, gdy po ślubie cywilnym będziecie nosić różne nazwiska, musicie ustalić, jakie nazwisko będą nosić wasze przyszłe dzieci. Możecie wybrać nazwisko jednego z was lub stworzyć nazwisko dwuczłonowe, które składa się z nazwiska matki i nazwiska ojca. W przypadku, gdy nie ustalicie nazwiska, dzieci będą miały nazwisko dwuczłonowe, które będzie wynikać z połączenia waszych nazwisk.

Jakie są różnice pomiędzy ślubem cywilnym a ślubem kościelnym

Ślub cywilny i kościelny różnią się od siebie w wielu aspektach. Poniżej przedstawiam najważniejsze z tych różnic:


 • Status prawny: Ślub kościelny nie daje żadnych skutków prawnych w oczach prawa cywilnego. Ślub cywilny jest jedyną formą zawarcia związku małżeńskiego, która daje skutki prawne, np. małżonkowie stają się współwłaścicielami majątku, a po śmierci jednego z nich, drugi dziedziczy po nim część majątku.
 • Uroczystość: Ślub kościelny ma charakter religijny i jest związany z obrzędami i tradycją wyznawanej religii, zaś ślub cywilny to uroczystość świecka, która ma charakter urzędowy.
 • Miejsce: Ślub kościelny odbywa się w kościele lub kaplicy, z kolei ślub cywilny odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego (lub w innych miejscach wyznaczonych przez urzędnika stanu cywilnego).
 • Zawieranie: Ślub kościelny wymaga od narzeczonych wypełnienia określonych wymogów związanych z religijną przynależnością i praktykami, zaś ślub cywilny może zostać zawarty przez każdą parę, która spełni określone wymagania prawne.
 • Koszty: Ślub kościelny zazwyczaj wiąże się z kosztami związanymi z opłaceniem kościoła, orkiestry, obsługi itp., a ślub cywilny jest zazwyczaj tańszy i ma mniejsze wymagania finansowe.
 • Procedura rozwodowa: Jeśli małżonkowie zawarli małżeństwo kościelne i chcą się rozwieść, muszą uzyskać rozwód kościelny, co jest procesem czasochłonnym i wymagającym. W przypadku rozwodu małżeństwa cywilnego, procedura jest szybsza i łatwiejsza.

Podsumowanie

Ślub cywilny jest formalnym aktem zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W trakcie ceremonii narzeczeni składają oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, podają przyszłe nazwiska oraz podpisują akt małżeństwa. Przed ślubem należy złożyć odpowiednie dokumenty, takie jak dowody tożsamości oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.


Podczas ślubu cywilnego nie ma elementów religijnych, a ceremonia może odbyć się w urzędzie stanu cywilnego lub w innym miejscu wyznaczonym przez parę młodą, pod warunkiem uzyskania zgody kierownika USC.

Ślub cywilny daje parze młodej takie same prawa i obowiązki, jakie wynikają z małżeństwa kościelnego. Jednakże, istnieją pewne różnice, takie jak brak możliwości skorzystania z kościelnych obrządków, czy też nieobecność duchownego.


Ślub cywilny jest popularnym wyborem dla par, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa kościelnego, ale chcą wziąć ślub w uroczysty sposób i uzyskać prawną ochronę swojego związku. Jako fotograf ślubny częściej jestem na ślubach kościelnych lecz coraz więcej jest też ślubów zarówno cywilnych jak i plenerowych w stylu amerykańskim, lecz bez względu na formę i styl zawsze daję z siebie 100%. Jeśli planujesz ślub cywilny, ślub konkordatowy, ślub ekumeniczny to z przyjemnością uwiecznię dla Was ten wyjątkowy dzień. 🙂