Ślub ekumeniczny - wszystko co musisz wiedzieć.

Ślub ekumeniczny to coraz bardziej popularna forma zawarcia małżeństwa, zwłaszcza wśród par, które chcą uczcić swój związek w sposób otwarty i tolerancyjny. W dzisiejszym artykule omówimy, czym jest ślub ekumeniczny, jakie są jego cechy charakterystyczne oraz historię tego typu ceremonii.

"Miłość nie wybiera" - właśnie takie stwierdzenie dość często można usłyszeć wśród wielu, szczęśliwych par. I nie chodzi tutaj o miejsce zamieszkania, różne charaktery czy zasobność portfela. W tym przypadku "różnicę" może robić inna wiara wyzwana przez jednego z przyszłych współmałżonków. Jest to niezwykle ważny aspekt, który obecnie nie jest tak ogromną przeszkodą przy zawarciu małżeństwa nawet w kościele katolickim.

Problematyka zawarcia związku małżeńskiego przez osoby różnych wyznań "uderza" w przyszłą Parę Młodą już na wiele miesięcy przed formalizacją związku. W naszym społeczeństwie, niestety jeszcze dość często, mają miejsce sytuacje, gdzie starsze ciocie czy wujkowie łapią się za głowę na samą myśl, że ktoś z jej rodziny może wziąć ślub z osobą niewierzącą lub praktykującą inną religię. Oczywiście nie popieram takiego zachowania, bowiem uważam, że każda dorosła osoba powinna samodzielnie wybierać swoją życiową ścieżkę.

ślub ekumeniczny wojciech grzegorczyk fotograf ślubny olsztyn. Sesja ślubna nad jeziorem
ślub ekumeniczny w plenerze

Historia ślubu ekumenicznego

Ślub ekumeniczny mają swoje korzenie w ruchach ekumenicznych, które pojawiły się pod koniec XIX wieku i miały na celu zbliżenie różnych wyznań chrześcijańskich. W czasach współczesnych śluby ekumeniczne stały się popularne zwłaszcza w krajach, gdzie obecność różnych kultur i wyznań jest powszechna, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie.

Co to jest ślub ekumeniczny?

Ślub ekumeniczny to ceremonia ślubna, która łączy elementy różnych tradycji religijnych i kulturowych. W odróżnieniu od tradycyjnego ślubu kościelnego, ślub ekumeniczny nie jest związany z konkretną religią ani wyznaniem, co pozwala parom na wybór formy ceremonii, która odpowiada ich przekonaniom i wierzeniom.

Ślub ekumeniczny - cechy charakterystyczne

  1. Otwartość i tolerancja wobec różnych kultur i religii
  2. Możliwość wyboru elementów ceremonii z różnych tradycji religijnych
  3. Brak konieczności przynależności do konkretnej religii czy wyznania

Ślub ekumeniczny a ślub kościelny - różnice

Podstawową różnicą między ślubem ekumenicznym a tradycyjnym ślubem kościelnym jest to, że ślub ekumeniczny nie jest związany z konkretną religią czy wyznaniem. Można w nim łączyć elementy różnych tradycji religijnych, a nawet dodawać elementy niereligijne. W przypadku tradycyjnego ślubu kościelnego, ceremonia jest związana z danym wyznaniem i przestrzega ustalonych przez Kościół zasad i obrządków.

Inną różnicą między ceremoniami jest to, że ślub ekumeniczny może odbywać się w dowolnym miejscu, niekoniecznie w kościele, a nawet poza nim. Natomiast tradycyjny ślub kościelny odbywa się w świątyni, chociaż to też powoli się zmienia i możliwe jest zawarcie go np. w plenerze o czym postaram się napisać w oddzielnym artykule.

ślub ekumeniczny wojciech grzegorczyk fotograf ślubny olsztyn. Sesja ślubna przy zachodzie słońca
ślub ekumeniczny wojciech grzegorczyk fotograf ślubny olsztyn. Sesja ślubna przy zachodzie słońca

Kto może wybrać ślub ekumeniczny?

Ślub ekumeniczny może wybrać każda para, niezależnie od przynależności do konkretnej religii czy wyznania. Ta forma ceremonii jest szczególnie popularna wśród par, które chcą uwzględnić elementy różnych tradycji kulturowych i religijnych, a jednocześnie zachować otwartość i tolerancję.

Ślub ekumeniczny - korzyści z wyboru

Jedną z największych korzyści wynikających z wyboru ślubu ekumenicznego jest możliwość połączenia elementów różnych tradycji kulturowych i religijnych w jedną, spersonalizowaną ceremonię. Para może wykorzystać elementy związane z jej kulturą, religią, rodziną czy zainteresowaniami, co sprawia, że ceremonia jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

Kolejną korzyścią wynikającą z wyboru ślubu ekumenicznego jest możliwość zorganizowania ceremonii w dowolnym miejscu, nie tylko w kościele czy kaplicy. Para może wybrać miejsce, które jest dla niej szczególne i ważne, np. plenerową przestrzeń, nad jeziorem, w parku, w domu lub innym miejscu.

Dlaczego pary decydują się na ślub ekumeniczny?

Jednym z powodów, dla których pary decydują się na ślub ekumeniczny, jest chęć stworzenia spersonalizowanej i wyjątkowej ceremonii, która będzie odzwierciedlała ich osobowości i charakter. Para może w ten sposób wyrazić swoją kreatywność i poczucie estetyki, dzięki czemu ceremonia będzie unikalna i zapadająca w pamięć.


Innym powodem, dla którego pary wybierają ślub ekumeniczny, jest chęć zrezygnowania z tradycyjnej formy ślubu konkordatowego (na temat ślubu konkordatowego napisałem oddzielny artykuł dostępny tu:> "Ślub konkordatowy - wszystko co powinnaś wiedzieć") i związanych z nią ograniczeń. Para może wybrać elementy, które są dla nich ważne, bez konieczności przestrzegania konkretnych zasad czy obrządków.

Planowanie ślubu ekumenicznego - Co trzeba wziąć pod uwagę?

Jeśli para decyduje się na ślub ekumeniczny, warto wziąć pod uwagę kilka elementów, aby ceremonia była spójna, wyjątkowa i dobrze zorganizowana. W dzisiejszym artykule przedstawię, jakie kwestie należy uwzględnić podczas planowania ślubu ekumenicznego oraz czy potrzebna jest specjalna wiedza, aby zaplanować taka ceremonię.

Elementy do uwzględnienia podczas planowania ślubu ekumenicznego:

  1. Wyznanie i kultura: Para powinna zdecydować, jakie elementy ceremonii są dla nich ważne i odzwierciedlają ich kulturę i wyznanie. Należy pamiętać, że każda religia i kultura ma swoje specyficzne zwyczaje i obrzędy, które mogą być włączone w ceremonię.
  2. Miejsce i czas: Para powinna wybrać miejsce i czas ceremonii, które będą odpowiednie dla ich potrzeb i oczekiwań. W przypadku ślubu ekumenicznego istnieje większa swoboda wyboru miejsca, dlatego para może zdecydować się na plenerową przestrzeń, dom, czy inne miejsce, które jest dla nich ważne.
  3. Ksiądz lub duchowny: W przypadku gdy para chce, aby w ceremonii uczestniczyli duchowni różnych wyznań, należy znaleźć takie osoby i omówić z nimi, jakie elementy ceremonii są dla nich akceptowalne.
  4. Dekoracje i kwiaty: Para powinna zdecydować, jakie dekoracje i kwiaty będą stosowne do wybranej lokalizacji i tematu ceremonii. Można również wykorzystać elementy symbolizujące kulturę i tradycję danej religii.
  5. Muzyka i piosenki: Para powinna wybrać muzykę i piosenki, które będą odpowiednie dla ich gustu i tematu ceremonii. W przypadku ślubu ekumenicznego można wykorzystać utwory związane z kulturą i tradycją różnych wyznań.

Czy trzeba mieć specjalną wiedzę, aby zaplanować ślub ekumeniczny?

Nie jest konieczna specjalna wiedza, aby zaplanować ślub ekumeniczny. Jednak warto zasięgnąć porady osób, które mają doświadczenie w organizacji tego rodzaju ceremonii. Można również skorzystać z usług koordynatora ślubnego lub planisty, którzy pomogą w zorganizowaniu i skoordynowaniu wszystkich elementów ceremonii ślubu.

Najciekawsze aspekty ślubu ekumenicznego:

a) osoba innego wyznania, bądź niewierząca, musi pisemnie zobowiązać się, że nie będzie utrudniać praktykowania wiary drugiej stronie;

b) osoba wierząca (katolik) musi następnie zapewnić, że dzieci powstałe na mocy związku wychowa w wierze katolickiej.

Co należy zrobić, aby mogło dość do ślubu ekumenicznego w kościele katolickim?

Aby mogło dojść do ślubu ekumenicznego należy spełnić kilka warunków. Na początku potrzebna jest na to zgoda biskupa uzyskiwana w lokalnej parafii. Oczywiście katolik musi zebrać wszystkie potrzebne dokumenty (dowód osobisty, metryka chrztu, zaświadczenie o bierzmowaniu, potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich, zaświadczenie o spowiedzi) jak to ma miejsce w przypadku ślubu kościelnego.

Jak zatem wygląda ceremonia ślubu ekumenicznego, na której koniecznie musi być fotograf ślubny z Olsztyna? ;)

Oczywiście sama ceremonia ślubu ekumenicznego jest o wiele krótsza, bowiem pominięta zostaje msza święta. Treść przysięgi osoby innego wyznania bądź niewierzącej również ulega znaczącej zmianie, bowiem pomija się fragmenty odnoszące się do religii. W przypadku ślubu, w którym biorą udział osoby dwóch różnych wyznań, udział w takiej ceremonii mogą wziąć przedstawiciele obu władz religijnych. Przysięga może być i przed księdzem, i przed pastorem. Kazania również mogą być odrębne. Oczywiście nie we wszystkich wyznaniach jest możliwość wzięcia tego typu ślubu. W bardziej konserwatywnych społecznościach nie są one dozwolone. Wtedy nie pozostaje nic innego jak wziąć ślub cywilny o którym w obszernym artykule piszę w tym miejscu: > "Ślub cywilny - wszystko co powinnaś wiedzieć"